Mit team og jeg løser en bred vifte af opgavetyper

- på strategisk, taktisk og operationelt niveau

Bjarne Sørensen, BS Consult, Business and People, HR, Forretningsudvikling

Typisk laver vi unikke aftaler, om præcis hvilke indsatsområder der skal fokus på, netop i din virksomhed. Og hvordan vi bedst kan hjælpe: Som coach eller sparringspartner? Med kurser og  workshops? Eller måske på en interim konsulentaftale? Se mulighederne nedenfor ...

 Marked og kunder   Hvilke kundebehov opfylder virksomheden? Hvem skabes der værdi for? Skal der sigtes efter nye kunder, eller satses på at åbne nye markeder? Eller er planen at sælge mere til eksisterende kunder, på det nuværende marked?

 Direktion  Sikre at direktionen har et samstemt billede af virksomheden, markedet og verden. Følger direktionen med, når tingene ændrer sig? Er der defineret en retning? Prioriteres der knivskarpt? Bør vi arbejde med 5F metoden: Fravælge? Fortsætte? Forstærke? Formindske? Forfølge?

 Ønskescenarie  Hvad arbejder virksomheden hen imod? Skal organiseringen tilpasses for at realisere de afsatte mål? Kan organisationen yde mere end i dag? Hvis virksomheden skulle opstartes i morgen, hvordan skulle det så gøres? Kan der i praksis indføres ”work smarter not harder” metoder?

 Medarbejdere  Bruges medarbejdernes kompetencer og styrker optimalt? Udfører alle dét de er gode til? Dyrk potentialet, og skab de rette rammer for udvikling. Gøres dét i dag? Hvis ikke, hvordan kan det iværksættes?

 Økonomi   Kommercielt set up er nøglen. Hvor befinder virksomheden sig netop nu, og hvor vil den gerne bevæge sig hen? Markedsanalyse og kundeanalyse igangsættes. Plan laves og konsekvent opfølgning sikres.

 Ledere  Kortlægge om virksomheden har de rigtige ledere - på kort og på lang sigt? Er virksomheden klædt på til at løse de nuværende opgaver? Igangsætte ledertræning? Eksisterer de rette kompetencer til at håndtere fremtidens udfordringer? Hvordan defineres en leder nu, og hvad er den optimale lederprofil i fremtiden?

 IT   Hvad er planen på kort og lang sigt? Styre og opfølgningssystemer til at træffe beslutninger baseret på fakta. Indsatser: Regnskabsprognose, så rettidig handling kan igangsættes og ansvarsvendt opfølgning sikres.

 Networking   Hvilke netværk deltager virksomheden i? Giver det mening og værdi? Hvorfor er netop de netværk udvalgt? Bør der etableres samarbejde med nye eller andre rådgivere? Hvem er de vigtigste leverandører og samarbejdspartnere? Skal der gøres en indsats for tættere samarbejder? Er der kvalitet i vidensdelingen, og går den begge veje?

 Kommunikation   Det skal mærkes tydeligt i alle kroge af virksomheden, at direktionen går efter den fastlagte strategi. Hvordan og hvornår forstærkes og formidles dét budskab - på en måde der sikrer afklaring og retning? Kommunikationen skal skabe mening for hver eneste medarbejder, uanset niveau.